Regulamin Przyjęcia Urodzinowego

I. Definicje:

-Organizator: Strefa Kreatywna Eureka

-Klient: osoba zawierająca umowę z organizatorem, o świadczenie usług zawartych w ofercie,

-Uczestnik: osoba, biorąca udział w przyjęciu urodzinowym (Jubilat i jego goście),

-Opiekun: rodzic lub inna osoba zobowiązana do czasowej opieki nad dzieckiem,

II.  Organizacja urodzin:

1)    Przyjęcie urodzinowe odbywa się w „Strefie Kreatywnej Eureka” lub w innym wybranym przez klienta miejscu.

2)    Warunkiem rezerwacji terminu imprezy urodzinowej jest wypełnienie i podpisanie Karty Organizacji Urodzin oraz wpłata zaliczki.

3)    W przypadku rezygnacji z imprezy urodzinowej na mniej niż  7 dni przed imprezą, zaliczka nie podlega zwrotowi.

4)    Cena imprezy urodzinowej, ustalana jest według cennika zamieszczonego na stronie organizatora. Opłata za dodatkowe atrakcje, nie zawarte w cenniku, ustalana jest indywidualnie.

5)    Dopłata za urodziny następuje gotówką w dniu urodzin.

6)    Za każde dziecko przebywające w „Strefie Kreatywnej Eureka” podczas trwania imprezy i biorące czynny udział w zabawach, pobierana jest opłata według cennika, bez względu na wiek.

7)    Czas trwania imprezy wynosi 2,5 godziny. Wydłużenie czasu trwania imprezy możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem, oraz po dokonaniu opłaty zgodnie z cennikiem. Czas liczony jest od godziny zaznaczonej w umowie, a nie od momentu zebrania się gości.

8)    Organizator zapewnia prowadzenie zabawy urodzinowej przez co najmniej jednego animatora. Liczba animatorów uzależniona jest od wieku i liczby uczestników.

9)    Animator sprawuje opiekę nad uczestnikami przyjęcia, ale odpowiedzialność za nich ponosi klient. Dzieci poniżej 3 roku życia uczestniczą w zabawach tylko w towarzystwie opiekunów.

10)  Organizator nie przewiduje obecności na przyjęciu urodzinowym osób dorosłych, nie będących rodzicami lub opiekunami uczestników zabawy.

11)    Uczestnicy przyjęcia urodzinowego wchodzą na teren budynku nie wcześniej niż na 15-20 min.  przed umówioną godziną rozpoczęcia imprezy i opuszczają go w przeciągu 15 min. od zakończenia.

12)    Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiada klient.

13)    Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia możliwości uczestnictwa w zabawach dzieciom, których zachowanie zagraża innym uczestnikom przyjęcia, bądź zakłóca przebieg imprezy.

14)    Zorganizowanie urodzin jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.